Sted

Online

Tid

Tirsdag 10. mai 2022

kl. 09.00 – 11.00

Påmelding

PÅMELDING

Pris

GRATIS

I samarbeid med BI, tilbyr næringshagene i landet en kursserie som fokuserer på styrets rolle, kontrollfunksjon og strategi utøvelse.

Kursdel 2: De formelle aspekter ved styret og styrearbeidetet

  • Aksjelovens sentrale bestemmelser – Sentrale formelle sider ved styrearbeidet
  • Styrets og daglig leders rolle – funksjon – oppgaver – ansvar
  • Styrets kontrollfunksjon – denne er ikke som vi gjerne tror den skal være
  • Økonomi og risikostyring

Kurset er fleksibelt og lett tilgjengelig.

Webinar-serien med styret som tema bygger på den siste boken innen styrearbeid. Denne kan bestilles via denne linken og sendes hjem uten noen ekstra kostnader. I tillegg til den fysiske boken får man tilgang til en nyttig digital verktøykasse som inneholder en rekke gode verktøy.

https://www.akademika.no/styrearbeid-styreutvikling-styreledelse/solberg-frode/9788245020694

Du kan følge kursene enkeltvis, eller som en del av en kursserie.
Påmelding og mer informasjon om del 3 av kursserien finner du her:

Kurs 31.mai: Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling