Onsdag ble Reiselivsprisen 2015 delt ut av Innovasjon Norge på Kick-Off Reiseliv 2016. Destinasjon Røros var nominert, men måtte se seg slått på målstreken av Lyngsfjord Adventure. Rørosregionen Næringshage gratulerer med nominasjonen og heier videre på det gode arbeidet som gjøres.

 

destinasjon røros

Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug

 

Bærekraftig ambassadør

Destinasjon Røros er et medlemsbasert destinasjonsselskap for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal som har fokus på blant annet bærekraft og verdiskapning. Medlemmene i Destinasjon Røros jobber kontinuerlig med utvikling av egen bedrift, og for destinasjonen i fellesskap, slik at gjestene skal bli begeistret.

Organisasjonen har vedtatt en framtidsrettet bærekraftpolicy, og tilbyr et bærekraftig utviklingsprogram for medlemsbedriftene. Destinasjonen har også et stort fokus på det lokale; lokalmat, lokalsamfunn og lokal kulturarv. Bærekraft og lokalfokus er viktig for å bevare og videreutvikle verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen.

Destinasjon Røros er en viktig ambassadør for regionen med sitt engasjement og kunnskap, både nasjonalt og internasjonalt.

Om Reiselivsprisen

  • Deles ut av Innovasjon Norge til den personen, bedriften eller det nettverket som har introdusert en nyskapende reiselivsopplevelse eller videreutviklet en eksisterende reiselivsopplevelse på en innovativ måte.
  • Opplevelsen skal ha bidratt til reiselivsbedriftens suksess og hatt en positiv innvirkning på Norge som reisemål.
  • Vinner får 250 000 kroner og fri deltakelse på Norwegian Travel Workshop.

Destinasjon Røros er målbedrift i Rørosregionen Næringshage.

www.roros.no