«Forsvarskonferansen – Scandic Hell, Værnes» 

Dato: Onsdag 20. september 

Bakgrunn: 

Nordisk samarbeid i en NATO-Ramme.  

Innhold: 

Forsvarskonferansen satte fokus på beredskap, og Trøndelags strategiske rolle. Vår region er viktigere nå med Sverige og Finland inn i Nato. Mulighetene er mange til å øke samarbeidet. Samtidig så ble det understreket viktigheten av vei, jernbane og flyplass. Etter uværet Hans så ser vi viktigheten av å ha flere alternativer til godstransport. Rørosbanen er nå nøkkelen til godstrafikk fra Trondheims kysten og inn til vår region. Dette er meget viktig med tanke på sivil- og militærberedskap.

Det at vi har en strategisk geografisk plassering til jernbane, flyplass og vei gir regionen muligheter. Det private næringslivet ble løftet frem og de presenterte nyetablerte firmaer som har satset på innovasjon og teknologi. Nye firmaer som har tatt posisjoner i det utenlandske markedet og er ledende i sine bransjer.  Samarbeidet mellom det private næringslivet og forsvaret er viktig med tanke på utvikling og at vi som nasjon kan ta posisjoner som øker vår eksport, samtidig som de private aktørene bidra til lokal verdiskapning og utvikling. 

Lokalt har vi Norbit og Norshield som eksempler på selskaper som leverer produkter til militæret og det private næringslivet.

Forsvaret er avhengig av næringslivet og det er viktig at vi nå ser på mulighetene knyttet til det nordiske samarbeidet med Sverige og Finland. For vår region er det viktig å løfte fokuset på infrastruktur og vei, jernbane og flyplass.

Oppsummering fra forsvarskonferansen;

 • Nordisk samarbeid – Sverige og Finland
 • Vi er en av få ferdselsårer inn i midt Sverige
 • Store leveranser kommer via nordsjøen – materiell må transporteres videre og fordeles
 • Beredskap og logistikk (Gjelder både sivilberedskap og miltærberedskap)
 • Forsyningslinjer – Fly, jernbane og vei
 • Det ble oppfordret til å tenke annerledes angående logistikk
 • Vi har også et ansvar overfor våre allierte naboer i Øst – Samferdsel
 • Vi må bli bedre på luftvern
 • Vi har 250 kampfly i den nordiske flåten
 • Næringslivet har en viktig rolle når det kommer til leveranser av utstyr og materiell
 • Vi fikk innblikk fra Nammo og Hägglunds som fokuserte på standardisering, innkjøpsordning som gir forutsigbarhet. Stort fokus på LEAN prinsippet. Just in time og just enough. De roste Finland for deres satsning og ordning knyttet til beredskap og finansiering

Les mer fra Forsvarskonferansen her.

Rørosing og Ukraina ekspert Tor Bukkvoll
Den norske forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen
Forsvarskonferansen, utstiller og mennesker

Forsvarskonferansen satte fokus på det nordiske samarbeidet som blir med aktuelt med Sverige og Finland inn i NATO. Vår region er viktig med tanke på vår geografiske plassering og vår infrastruktur. Mulighetene er mange!