Forskning og utvikling utvider grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. Forskningsrådets visjon er å være i front for norsk forskning.

Forskning og utvikling utvider grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. Forskningsrådets visjon er å være i front for norsk forskning.

Det finnes mange gode muligheter for å dra forskning inn i næringslivet. Næringshagen kan hjelpe deg å finne fram til aktuelle forskningsmiljø og mulige støtteordninger for næringslivsforskning, som for eksempel SkattFUNN.

www.forskningsradet.no