Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst.

Det er avgjørende at bedriftene i regionen klarer å omstille seg etter hvert som marked, teknologi og andre rammebetingelser endrer seg. Skal vi opprettholde verdiskapning og være konkurransedyktige, må vi være i forkant. Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst.

I næringshagen arbeider vi med å koble næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen opp mot Forsknings og Utviklings – miljø både i Trondheimsområdet, Innlandet og ellers i landet. Vi tilstreber å ha førstehånds kunnskap om nasjonale og regionale forskningsprogram og annen kobling opp mot forsknings- og utviklingsmiljø.

Vi samarbeider med for eksempel SINTEF, Norges Forskningsråd, Regionale Forskningsfond og Innovasjon Norge. Vi kan koble din bedrift opp til disse miljøene.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg på veien.