Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst.

Det er avgjørende at bedriftene i regionen klarer å omstille seg etter hvert som marked, teknologi og andre rammebetingelser endrer seg. Skal vi opprettholde verdiskapning og være konkurransedyktige, må vi være i forkant. Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst.

I næringshagen arbeider vi med å koble næringslivet i Rørosregionen opp mot Forsknings og Utviklings – miljø både i Trondheimsområdet, Hedmark og ellers i landet. Vi tilstreber å ha førstehånds kunnskap om nasjonale og regionale forskningsprogram og annen kobling opp mot forsknings- og utviklingsmiljø. Vi samarbeider med for eksempel: SINTEF Teknologi og Samfunn, Norges Forskningsråd, Regionale Forskningsfond og Innovasjon Norge.