statistikk_2014_Page_1

Befolkningstallene for 2015 er publisert, og Røros og Holtålen de store vinnerne med prosentvis størst vekst. Tolga og Os har netto fraflytting og har til sammen mistet over 70 innbyggere på et år.

Per 31. 12. 2015 er folketallet i regionen på 22.721 personer. Det er 5 personer mer enn for et år siden. Altså som før. Det er derimot store forskjeller fra kommune til kommune.

Røros og Holtålen

I Røros kommune er folketallet nå passert 5.600 innbyggere. Med en økning på 42 innbyggere i fjor er folketallet i Røros nå 5.635. I Holtålen har innbyggertallet i 2015 økt med hele 17 personer og er nå oppe i 2031.

Den positive utviklingen skyldes ene og alene tilflytting. Det er fortsatt fødselsunderskudd i begge kommunene. I Røros døde det i 2015 10 personer mer enn det ble født, mens det i Holtålen døde 15 personer mer enn det ble født.

Tynset og Alvdal

Også Tynset kommune har vekst i folketallet. Med en økning på 18 innbyggere har Tynset nå en befolkning på 5.580 og er sammen med Røros et tydelig regionsenter. Også i Tynset er fødselsunderskudd. Det ble født 6 færre nye tynsetinger enn de som døde i 2015. Mens netto tilflytting til kommunen var 24 (269 personer flyttet til Tynset i 2015 og 245 flyttet fra.)

Alvdal har også en positiv vekst i folketallet. Alvdal er også den eneste kommunen i regionen med fødselsoverskudd! I 2015 kom det 8 flere alvdøler til verden enn det som døde. Folketallet i Alvdal er per 31.12.2015 på 2.426 personer, en økning på 8 fra året før.

 

Rendalen og Folldal

Rendalen og Folldal har en liten nedgang i folketallet i fjor. Rendalen mistet 4 innbyggere og er nede i 1.881 personer. Folldal mistet 5 innbyggere og er nede i 1.592 personer. Også disse kommunene har fødselsunderskudd, altså at det fødes færre enn det som dør. Fødselsunderskuddet i Rendalen er på 20, mens det i Folldal er på 10.


Tolga og Os

Tolga og Os er de to eneste kommunene i regionen med netto fraflytting. Altså at det var flere personen som flyttet fra kommunen enn de som flyttet til. Kombinert med fødselsunderskudd, fører det til en relativt stor nedgang i folketallet i disse to nordligste av kommunene i Hedmark.

Os har en reduksjon i folketallet i fjor på 35 personer og er nede i 1.956 innbyggere. Fødselsunderskuddet representerer 8 personer, mens den øvrige nedgangen skyldes netto fraflytting fra kommunen.

Størst reduksjon i antall innbyggere har Tolga kommune med 36 innbyggere. Ved fjorårets slutt bodde det 1.620 personer i Tolga. Fødselsunderskuddet er på 4 personer. Den store nedgangen i folketallet skyldes altså i all hovedsak netto utflytting fra Tolga.

Behov for tilflytting

Gjennomsnittsalderen i regionen vår er betydelig høyere enn i de store byene. Det gjør at dersom vi skal kunne opprettholde eller øke vårt innbyggertall er vi helt avhengig av tilflytting og innvandring.