Det nye teamet i næringshagen. I løpet av sommeren vil ytterligere 2 nye ansikter være på plass.

Næringshagen har den siste tiden fått flere dyktige medarbeidere i sin stab, og i løpet av sommeren vil ytterligere 2 nye ansikter være på plass, både på Røros- og Tynset-kontoret.

Vi har nå fått satt sammen et team som skal være godt rustet til å videreføre, og videreutvikle, det arbeid som er vårt oppdrag; å være en drivkraft for morgendagens verdiskaping, sier daglig leder Hans Petter Kvikne.

Bred kompetanse

9 personer med ulike bakgrunn og erfaring, vil tilsammen utgjøre et lag med stor og bred kompetanse. Tilsammen vil disse 9 produsere 7,5 årsverk.

Tone M. Ruud

Tone Ruud begynte som Fjelltrainee i fjor høst. Tone ble fra 1. mars fast ansatt i næringshagen. Enda en gang er altså en Fjelltrainee blitt rekruttert til en fast stilling i regionen!

Jan Henrik Anthun

Jan Henrik Anthun er utdannet siviløkonom, og kommer fra stillingen som daglig leder i Røros Vekst As. Jan Henrik har sin utdannelse fra Tyskland, og har bred erfaring som leder og rådgiver, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å være rådgiver og prosjektleder, vil Jan Henrik være økonomiansvarlig  i næringshagen.

Gard Erik Sandbakken

Gard Erik Sandbakken er vel kjent i Rørosregionen gjennom drøye 20 år som en dyktig og engasjert rådgiver og konsulent. Gard Erik skal bruke sin kompetanse og erfaring som rådgiver og prosjektleder.

Morten Sandbakken

Morten Sandbakken, har nylig avsluttet sin tid som rådmann i Herøy kommune og flyttet hjem til Tynset. Fra august vil Morten Sandbakken være en del av det samlede teamet i næringshagen, og skal ha sitt hovedarbeidssted fra næringshagens kontorer på Tynset.

Rørosregionen Næringshage dekker kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen. Det er en stor region, og rådgiverne i næringshagen legger vekt på å være mest mulig tilstede hos bedriftene. Selskapet har hovedkontor i Trevarefabrikken på Røros og avdelingskontor i Kompetansesenteret på Tynset.

Ansettelsen av Morten Sandbakken som rådgiver vil bidra til å styrke tilstedeværelsen i Nord-Østerdalen ytterligere, forklarer Hans Petter.

Ny Fjelltrainee

I august, får også næringshagen en ny fjelltrainee. Maria Engeseth blir til nå den fjerde fjelltraineen næringshagen rekrutterer.

Maria er nettopp ferdig med en mastergrad i Internasjonal markedsføring, og vil jobbe aktivt med markedsføring av både næringshagen, og bidra med sin kompetanse til våre målbedrifter, forteller Hans Petter.

Endringer i styret

På næringshagens  generalforsamling like før påske, ble Arnt Sollie, administrerende direktør i Røros E-Verk, valgt som ny styreleder. Han tar over for Steinar Skjeringstad, som har vært styreleder siden næringshagens oppstart i 2011.

Steinar har vært med oss fra starten av, og vi setter stor pris på det engasjementet og arbeid han har utført som styreleder, avslutter Hans Petter.

Det nye teamet

  • Hans Petter Kvikne, daglig leder og prosjektleder
  • Samareh Granqvist, rådgiver, prosjektleder og administrasjonsansvarlig
  • Guri Heggem, FoU- ansvarlig, rådgiver og prosjektleder
  • Olin Steinsvik, rådgiver og prosjektleder
  • Gard Erik Sandbakken, rådgiver og prosjektleder
  • Morten Sandbakken, rådgiver og prosjektleder
  • Jan Henrik Anthun, rådgiver, prosjektleder og økonomiansvarlig
  • Tone M.Ruud, rådgiver og prosjektleder
  • Maria Engeseth, fjelltrainee, med ansvar for kommunikasjon og markedsføring