Næringshagene i Norge får ny finansieringsmodell. Rørosregionen Næringshage er rangert som én av de fire næringshagene i landet med best måloppnåelse og størst potensial. Det utløser flere midler til næringsutvikling i regionen.

Sigrid_M_Jansen

Sivas nettverk av innovasjonsselskaper spiller en viktig rolle i den omstillingen norsk næringsliv befinner seg i. De rundt 40 næringshagene i Norge er en sentral del av dette nettverket.

Nå spisses Næringshageprogrammet inn mot sterkere regionale enheter med større geografisk nedslagsfelt. Siva innfører en ny finansieringsmodell der næringshager med god måloppnåelse og stort potensial løftes fram og forsterkes.

Den nye finansieringsmodellen har tre nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial. Som én av kun fire næringshager i Norge når Rørosregionen Næringshage as opp til nivå 1.

 

Dette er et målrettet arbeid der vi løfter frem gode miljøer og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for lokal og regional næringsutvikling.

Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva

 

Økte midler til næringsutvikling i regionen

Det Nasjonale Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til økt  nasjonal verdiskaping. Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene. Siva er nasjonal operatør for programmet.

Rørosregionen Næringshage er ansvarlig for Næringshageprogrammet i seks kommuner i Hedmark og to kommuner i Sør-Trøndelag: Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Næringshagen leverer også tjenester i Selbu og Tydal.

For dette arbeidet mottar næringshagen årlige regionale utviklingsmidler fra Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, samt en årlig ramme fra Siva som gir anledning til å selge subsidierte tjenester til lokalt næringsliv. Det er denne rammen fra Siva som nå økes til totalt 1,5 millioner i året som en konsekvens av de resultatene næringshagen har oppnådd.

 

Jeg er stolt og glad. Vi har lagt stein på stein og arbeidet målrettet og hardt. Nå ser vi at det blir lagt merke til også sentralt.

Sigrid M. Jansen, daglig leder, Rørosregionen Næringshage as

 

Rørosregionen Næringshage skal være et tydelig og sterkt næringsfaglig miljø for hele regionen. Næringshagen skal være en pådriver og tilrettelegger for innovasjon og nyskaping. I dag har næringshagen solid fotfeste i den nordlige delen av regionen.

Det siste året har vi arbeidet målrettet for å få bedre innpass hos næringslivet lenger sør. Vi ser at dette arbeidet er i ferd med å bære frukter, men vil likevel intensivere innsatsen ut over høsten 2016. I høst blir det flere KompetanseForum på Tynset og større synlighet som fagmiljø ved kontoret på Tynset.

 

Les pressemeldingen fra Siva 7. juli 2016: En styrking av næringshageprogrammet