Vi lyser snart ut traineestillinger for 2020. Erfaringsmessig vet vi at vi når svært mange meget dyktige og godt kvalifiserte søkere med denne utlysningen. Vi oppfordrer derfor alle bedrifter og kommuner til å melde sine ønsker og kompetansebehov inn til oss. Kanskje finner vi den kompetansen nettopp dere har bruk for.

Fjelltrainee-ordningen er en fantastisk mulighet for din virksomhet å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften. For traineer gir det en gylden karrieremulighet. Erfaringsmessig vet vi at vi når svært mange meget dyktige og godt kvalifiserte søkere med den årlige utlysningen.

Med Fjelltrainee-ordningen kan vi lyse ut etter den eksakte kompetansen din virksomhet trenger. Erfaringene viser at jo spissere utlysningene er, jo bedre kandidater får vi.

Å melde inn kompetansebehov er ikke en forpliktelse til å senere ansette en trainee. Det er mulig å komme med innspill frem til 1. desember.

Kan din virksomhet i løpet av de neste to årene ha behov for kompetanse innen ett eller flere fagområder?

  • Teknologi, sivilingeniør, ingeniør, og arkitekt
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Økonomi og regnskap
  • Reiseliv og hotellfag
  • Administrasjon og ledelse
  • Sykepleier, helse og sosialfag
  • Elektro, energi og fornybar energi
  • Informasjonsteknologi, IKT og digitalisering
  • Næringsmiddelfag / Matfag
  • Estetiske fag, kunst- og musikkfag

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter og kommuner til å melde sine ønsker og kompetansebehov inn til oss. Kanskje finner vi den kompetansen nettopp dere har bruk for. 

Meld inn ditt kompetansebehov HER.

Å melde inn kompetansebehov er ikke en forpliktelse til å senere ansette en trainee. Det er mulig å komme med innspill frem til 1.desember. 

Kontaktperson

Olin Steinsvik
466 52 907
olin.steinsvik@roroshagen.no

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 31 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?