Trainee Trøndelag

Fjelltrainee og trainee Trøndelag – kompetanse og rekruttering. Gir de som er nyutdannet med høyere utdanning en inngang til arbeidslivet. Bedriftene får tilgang til ny kompetanse og kan rekruttere unge mennesker til sin bedrift. En vinn-vinn situasjon for bedriftene og søkerene.

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten har det vært 41 Fjelltraineer, og mange av dem er blitt tilbudt fast arbeid i regionen under eller etter trainee-perioden.

Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter. Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

HVA VI TILBYR

  • En unik start på din yrkeskarriere.
  • Et sosialt og faglig nettverk med andre unge voksne gjennom Fjelltrainee-ordningen.
  • Faglig påfyll gjennom fri tilgang til næringshagens KompetanseForum samt studietur.
  • Muligheten til å bli godt kjent med et interessant og mangfoldig næringsliv i stadig utvikling.

Du kan registrere din CV når som helst og får varsel når nye stillinger legges ut. Ta turen innom TraineeTrøndelag for mer informasjon.

Fjelltrainee og trainee Trøndelag – kompetanse og rekruttering.

Bedriftene melder inn aktuelt kompetansebehov til Rørosregionen Næringshage som de trenger for å løse ordinære driftsoppgaver eller bestemte prosjektoppgaver. For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Et ordinært Fjelltrainee-program går over ett til to år hvor Fjelltraineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette kan imidlertid tilpasses bedriftenes og Fjelltraineens behov og ønsker. Flere bedrifter velger å ansatte Fjelltraineen for hele perioden.

Erfaringsmessig vet vi at vi når svært mange meget dyktige og godt kvalifiserte søkere. Fjelltrainee er med i samarbeidet TraineeTrøndelag.Trainee Trøndelag er samarbeidet mellom fire traineeordninger i Trøndelag og Nord-Østerdalen. Vi samarbeider om synlighet, markedsføring og faglig innhold i de ulike ordningene.