Gjennom å dele erfaring, nettverk og kapasitet vil vi bli enda mer relevante og oppdaterte i forhold til den jobben vi skal gjøre for næringslivet i hver vår region.

11140314_10152774588357007_2273779186327851520_n

Ansatte i de fire næringshagene Trønders Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen, Rørosregionen Næringshage og Nasjonalparken Næringshage samlet på Orkla Gjestegård. Her signerte de en avtale om samarbeid for å styrke arbeidet for næringlivet i hver av sine regioner.
Fra venstre: Aleksander Fjeldberg, Sigrid M. Jansen, Bård Sundmoen Aas, Mette Rønning, Heidi Glørstad Nielsen, Silje Kristin Granum, Berit Arntsen, Tina Lihaug Selbæk, Katharina Fugger. Sindre M. Oterhals, Ragnhild Plassen Vik, Nils Jørgen Karlsen, Erik Flå. (An-Magritt Wendelbo var ikke tilstede da bildet ble tatt.) Foto: Steinar Larsen

 

I slutten av mai møttes de ansatte i Trøndersk Kystkompetanse as, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Nasjonalparken Næringshage as og Rørosregionen Næringshage as til to dagers diskusjoner i Orkla Gjestebolig på Løkken. Resultatet er blitt en samarbeidsavtale mellom de fire næringshagene.

Avtalen omfatter et løpende samarbeid i form av informasjonsutveksling og kontakt mellom de fire miljøene. Samtidig danner avtalen grunnlaget for å inngå mer forpliktende samarbeid om enkelte prosjekt.

Hovedmålet med avtalen er å samarbeide for å bli bedre til å gjøre den jobben vi skal gjøre for næringslivet i hver vår region. Vi tror at når vi deler erfaring, nettverk og kapasitet vil vi bli enda mer relevante og oppdaterte i forhold til næringslivets behov og utfordringer.

Målet med alt det arbeidet næringshagene gjør er økt verdiskaping i næringslivet i distriktene. Vi skal være til nytte for bedriftene, og må stadig søke å de beste måtene å arbeide på.

Gjennom denne samarbeidsavtalen ønsker vi også å styrke næringshagenes omdømme og synliggjøre næringshagene som tydelige og attraktive for bedriftene i distrikts-Norge.