Even Hoff

Utdanning:
Sivilingeniør fra Universitetet i Tromsø
Bachelor i maskinteknikk fra NTNU

Bedrifter:
Røros Metall

Hvilke forventninger har/hadde du til traineeperioden?

Jeg forventet god oppfølging og kvalitetssikring av arbeidet mitt i traineeperioden. Forventningene har innfridd. Nå, tre uker etter startdato, jobber jeg relativt selvstendig. Bedriften har vært opptatt av å spille på mine sterke sider og lar meg utvikle stillingen i den retningen jeg ønsker.

Hvorfor søkte du Fjelltrainee?

I et krevende jobbsøkermarked som vi ser i teknisk sektor i dag, er det alltid mange om beinet. Jeg søkte regionale traineeordninger for å få tilgang til stillinger som ikke var offentlig utlyst. Jeg fikk napp hos blant annet Fjelltrainee. Av to konkrete jobbtilbud, var Røros Metall det klare valget.

Hva ser du for deg å jobbe med etter traineeperioden? Ønsker du fortsatt å bo i Rørosregionen, hvorfor/hvorfor ikke?

Etter den ettårige traineeperioden, ser jeg for meg å forbli i stillingen som produktutvikler hos Røros Metall. Røros har et miljø av unge og aktive mennesker som er inkluderende og som viser mye initiativ.
Røros er i tillegg et godt egnet sted for mine sport- og friluftsinteresser.