Fra drøm og idé til livskraftig bedrift.

1) TRO
Tro på deg selv. Tro på ideen din.
Hold fast på troen din – også når andre tviler.

2) SETT DEG MÅL
Bestem deg for hva du vil, og sett konkrete og realistiske mål.
Bruk ditt langsiktige mål til å stake ut kursen og styre etter.
Bruk delmål på veien for å kontrollere og justere kursen.

3) POSISJONER DEG
Spiss forretningsideen din og vær tydelig.
Hvem er du? Hva skal du levere? Hvem skal du levere til? Hvorfor skal noen handle med deg?

4) DEL MED ANDRE
Diskutere med mennesker du stoler på. Lytt og samarbeid.
La andre få del i dine kunnskaper og erfaringer – og andre vil dele med deg.

5) SE MULIGHETER
Vær offensiv og se muligheter. La ikke sjanser gå fra deg.
Lytt til markedet og vurder strategien din.

6) SØK KUNNSKAP
Kartlegg dine egne sterke og svake sider. Bruk tiden til det du er flink til.
Knytt til deg ekstern kompetanse som kan utfylle deg og støtte deg i arbeidet.

7) VIS DEG FREM
Våg å være synlig og ta plass.
Snakk om bedriften din og vær stolt av det du leverer, og det arbeidet du gjør.
Vis deg frem for relevante beslutningstakere.

8) TA DEG BETALT
Skal bedriften din lykkes, må den på sikt gå med overskudd.
Ikke undervurder verdien på dine egne varer eller tjenester – og på din egen tid og arbeidsinnsats.

9) JOBB HARDT – OG HOLD UT
Ha mot til å kjempe for ideen din, og vær forberedt på mye og hardt arbeid.
Skaff deg støttespillere som er der når det trengs.
Ikke gi opp.

10) FEST
Feire seirene dine.
Ta vare på gleden og drømmen.

«Du kan tro at du kan, og du kan tro at du ikke kan.
I begge tilfeller har du rett.» (Henry Ford)