Erica Hammar starter som fjelltrainee hos Røros E-verk.  

Røros Elektrisitetsverk AS ansetter nå sin fjerde Fjelltrainee siden ordningen startet. Erica Hammar starter til høsten opp som trainee innenfor markedsføring.  

Erica har vokst opp like over grensen i Funäsdalen. De siste årene har Erica bodd i Østersund hvor hun har studert ved Mittuniversitetet. Her har hun nettopp fullført en bachelor i turisme og destinasjonsutvikling.

Gjennom studiene har digital markedsføring vært i fokus. Dette har blant annet resultert i ett semester utenlands med fordypning i blant annet informasjonsteknikk.
Ved Røros E-verk vil arbeidsoppgavene hennes være knyttet til digital markedsføring, omdømme og merkevarebygging.

Ved siden av jobb og studier, er interessen stor for ski og friluftsliv i ulike former.
Erica ser frem til å flytte til området og bli enda bedre kjent med regionens naturopplevelser.

Om Røros E-verk

Røros E-verk er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling og med et hjerte for lokalsamfunnet. Rekruttering og kompetansehevning er et av bedriftens strategiske satsingsområder for å nå de forretningsmessige målene.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 23 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?