Erica Hammar

Utdanning:
Bachelor i turisme og destinasjonsutvikling
fra Mittuniversitetet i Østersund

Bedrifter:
Røros E-verk

Hvilke forventninger har/hadde du til traineeperioden?

Efter lite mer än två månad som Fjelltrainee har jag fått vara med på väldigt mycket från olika alla delar av bedriften. Det har varit både lärorikt och gett mig en spännande arbetsvardag.
Jag ser den här tiden som en bra møjlighet att få prøva mig på mycket forskjellig, både inom och ibland utanfør mitt fagfelt.
När man kommer direkt från universitetet kan det ibland kännas svårt att veta hur man ska applicera det man lärt på arbetslivet. Jag känner att man som trainee får mer tid att utvecklas, växa och lära av kollegor och utmanande arbetsuppgifter.

Hvorfor søkte du Fjelltrainee?

Har hørt mycket bra om traineeordningar och møjligheten att få en bred erfarenhet av en bedrift som man inte skulle fått på ett «vanligt» jobb lockade. Det känns som en fin øvergång från studierna till arbetslivet.
Efter intervjun med Røros E-verk var det tydligt att de hade en øppen inställing och såg kvaliteter i min bakgrund från marknadsføring av turism och destinationsutveckling som även kunde vara applicerbara på deras bransch. Då kändes jobbet väldigt spännande å intressant och det har også visat sig att mycket från marknadsføring av turism også är användbart i mitt arbete på E-verket.

Hva ser du for deg å jobbe med etter traineeperioden? Ønsker du fortsatt å bo i Rørosregionen, hvorfor/hvorfor ikke?

Jag ser før mig att jag efter året som Fjelltrainee kan fortsätta arbeta med marknadsføring eller møjligen studera vidare då jag tänker att ett sånt her år kan bidra till nya tankar och riktningar. Var det blir är svårt att säga men just nu tycker jag det är fint att spendera tid hemma i Funäsdalen och här på Røros.