Eivind Einum er fra Røros og  født i 1986. Nå kommer han hjem som trainee.

Eivind

Eivind er utdannet med en bachelorgrad innen elkraftteknikk fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

I løpet av sin toårige traineeprogram skal Eivind  jobbe for Nord-Østerdal Kraftlag SA, Norshield AS og Røros Elektrisitetsverk AS. Eivind skal blant annet jobbe med elektromagnetisk skjerming og andre ingeniørrelaterte oppgaver hos elektrisitetsverkene.

Totalt er fem nye traineer ansatt hos bedrifter i regionen, og klare til å starte opp nå i høst.