Stort oppmøte og engasjerte eiere møttes denne uka på eiermøte og ordinær generalforsamling i næringshagen.

Eiermøte

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse, var til stede på eiermøte og holdt et viktig innlegg, med temaer som berører vår region og utfordringer og muligheter vi står ovenfor.

Daglig leder, Bente Bakos, informerte om status i næringshagen og noen av prosjektene vi kommer til å jobbe med fremover.

  • FME Zenit Elektrifisering av tungtransport
  • Bærekraftig fritidsbebyggelse SOURCE
  • Nettverk for Mineralutvinning og verdiskapning i Trøndelag
  • Trøndelag – motoren i Grønn luftfart

Siden januar Bente vært rundt og besøkt de fleste kommunene og hatt noen svært nyttige og gode møter. Næringshagen setter samarbeid på tvers av kommunegrensene høyt og er noe som vil prioriteres fremover.

Generalforsamling

På generalforsamlinga ble nytt styre valgt og med oss på laget har vi fått inn to driftige damer, ei fra Os og ei fra Tynset.

Cecilie Arnemo Åsmul har kommet inn som ny styreleder. Cecilie jobber som daglig leder i NØK fornybar. Hun er utdannet ved NTNU som sivilingeniør i elkraftteknikk og har siden 2014 jobbet i TrønderEnergi (Aneo).

Runa Finborud er ordfører i Os Kommune og har blitt valgt inn som nytt styremedlem. Runa er utdannet lærer og har i tillegg studert kunnskapsledelse og karriereveiledning.

 

Eiermøte 3
Eiermøte 2
Eiermøte 1