«Bærekraftig», sa vi – og smakte på ordet som på en sur sitron.

«Åh, jeg er så drittlei det ordet», sa vi. Og så prøvde vi: «livskraftig» – «grønn utvikling» – «grønn vekst». Hva som helst, bare ikke «bærekraftig».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

B Æ R E K R A F T I G ; misbrukt, oppbrukt og forslitt. Et ord det plutselig er blitt vanskelig å bruke. Men hva betyr det egentlig? Og kan vi ta ordet tilbake? Tilbake til sin opprinnelige og virkelige betydning?

 

Definisjonen

Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Definisjonen er fra FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) ledet av den tidligere statsministeren Gro Harlem Brundtland. Sluttrapporten fra kommisjonen: Vår felles framtid / Our Common Future, kom i 1987. Her dukker begrepet bærekraftig utvikling, eller på engelsk: sustainable development,  opp for første gang.

Hovedbudskapet er at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine.

 

Tre hovedområder

Å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Det er da vitterlig et godt begrep, og et godt mål!? Absolutt ingen ting å være drittlei av! Snarere tvert i mot. Hvorfor finne på nye begrep og nye ord, når vi har dette? Så enkelt definert. Så godt definert, faktisk.

For å skape bærekraftig utvikling må det arbeides på tre områder:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold

Baerekraftig-utvikling-figur-ordentlig_large

Hvis vi greier å forbedre sosiale forhold, miljøproblemer og økonomisk ulikhet kan vi skape bærekraftig utvikling, sier FN.

Jeg kjenner at jeg liker ordet ”bærekraft” bedre nå. Bærekraft. Kraft til å bære. FN har definert 17 mål for bærekraftig utvikling.  Dette er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hvordan kan vi være en del av denne planen? Hva er våre bidrag? For at barna våre, og barnebarna våre, også skal ha muligheten til å få dekket sine behov?


Framtidsretta verdiskaping

De sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringene verden står overfor krever løsninger. Vi kan ikke velge om vi vil forholde oss til det. Vi forholde oss til det. Men ligger det også noen muligheter her?

Fredag 7. oktober inviterer næringshagen til frokost og diskusjon: Hvordan kan din bedrift bli en del av det store skiftet – en del av en bærekraftig utvikling? Vi tror bedrifter og land som bygger sin business på bærekraftige løsninger vil være med på å skape nye markeder og ny vekst.

Vi har invitert foredragsholdere og fagfolk som vil hjelpe oss å belyse utfordringene. Jeg kjenner at jeg gleder meg til diskusjonene.

 

Innovasjon Norge og bærekraft

Den norske Regjeringen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet stiller stadig strengere krav til at norsk næringsliv må ta miljø- og samfunnsansvar.

Når bedrifter søker støtte hos Innovasjon Norge, gjøres det en helhetlig vurdering av prosjektets bærekraft basert på både økonomi-, miljø- og samfunnseffekter av prosjektet.

De 10 prinsippene som styrer Innovasjon Norges arbeid for et bærekraftig reiseliv er også delt inn i de tre hovedområdene:

  • Bevaring av natur, kultur og miljø
  • Styrking av sosiale verdier
  • Økonomisk levedyktighet

 

Bærekraftig utvikling

Hvorfor er vi så drittlei av ordet bærekraft? Det er jo kanskje det viktigste av alt?

Jeg synes ikke vi skal finne på nye ord. Det er ingen sur sitron. Det er et ord med framtid – og med fornuft. Jeg synes vi skal være tydelig på hva en bærekraftig utvikling faktisk er, bruke begrepet – og arbeide for det!

Sigrid M. Jansen
daglig leder, Rørosregionen Næringshage as
blogg 25. juli 2016

KompetanseForum på Røros 7. oktober: The Great Change

 

Noen lenker jeg gjerne deler:

FN: Hva er bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål

Innovasjon Norge: Bærekraft gir konkurransefortrinn

Innovasjon Norge: 10 prinsipper for bærekraftig reiseliv

BIG FUTURE: Forretning med holdbar vækst