Næringslivet har handlekraften, forsknings og utviklingsmiljøene (FoU) har kunnskapen.

DistriktForsk er arvtakeren til VRI Trøndelag og er forankret i Forskningsrådets nye program FORREGIONEN. Prosjektet har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
Gjennom sin rolle som kompetansemegler, kan næringshagen bidra med å koble bedrifter og forskningsmiljø.

DistriktForsk