Rørosregionen Næringshage søker ny daglig leder. Søknadsfrist 07. august.

Rørosregionen Næringshage søker en utviklingsorientert leder med strategisk blikk til å lede virksomheten inn i framtida. Du må derfor ha en genuin interesse for bedrifts- og næringsutvikling, og må motiveres av samfunnsoppdraget vårt. Som daglig leder får du en sentral rolle i regionen.

Deler av vårt arbeid er knyttet til Det Nasjonale Næringsprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel fra stat og fylkeskommuner som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. Våre målbedrifter ligger både i Trøndelag og Innlandet, nærmere bestemt kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen og Tydal/Selbu.

Har du lyst til å jobbe med ledelse, forretningsutvikling, etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser, samt skape økt lønnsomhet og vekst hos eksisterende bedrifter – da er dette jobben for deg.

Vi søker:

Daglig leder

Noen sentrale arbeidsoppgaver:

  • Overordnet ansvar for å lede og videreutvikle selskapet
  • Personal- og budsjettansvar
  • Operativt arbeid i prosjekter, eksempelvis som prosjektleder og rådgiver
  • Utadrettet kontakt, herunder oppsøkende virksomhet mot medlemsbedrifter
  • Tett dialog med SIVA og øvrige eiere, som samtidig også er medlemsbedrifter
  • Etablere gode relasjoner med FoU-miljøer og innovasjonsstrukturer i Midt-Norge

Ønsket bakgrunn og erfaring:
Som daglig leder har du høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå.
Du har erfaring fra nærings- og forretningsutvikling, gjerne fra privat næringsliv og næringsutvikling i distrikts -Norge.
Vi ser for oss at du har interesse for og erfaring fra innovasjonsarbeid, kompetanse innen endringsledelse og interesse for digitalisering og det grønne skifte.
Vi ser videre for oss at du er utadrettet, kommersiell og kommuniserer godt. Du er en dyktig relasjonsbygger, ryddig, teamorientert og fortrolig med å fremstå som ansikt utad .
Du er engasjert, har evnen til å reflektere og du liker å utfordre og bli utfordret.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode forsikring- og pensjonsavtaler, en fleksibel arbeidshverdag og store påvirkning- og utviklingsmuligheter.

For nærmere informasjon om stillingen og ønske om en konfidensiell samtale, kontakt Assessit ved John Holen tlf. 924 31 993 eller Per Kr. Øwre tlf. 913 75 565.
Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, også overfor Rørosregionen Næringshage i prosessens innledende fase.

SØK PÅ STILLINGEN

Søknadsfrist: 07.august.2022