Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage

Rørosregionen Næringshage har vært i kontinuerlig vekst siden 2011 og består i dag av fem faste ansatte i tillegg til en Fjelltrainee. Næringshagen opplever økende etterspørsel og sikter mot ytterligere vekst. Samtidig skjer det endringer i bemanningen når næringshagen nå søker både etter en ny daglig leder og en ny rådgiver.

Sigrid i ny rolle

Sigrid Martine Jansen har ledet Næringshagen siden oppstarten i 2011. Etter seks år i lederstolen ønsker hun nå avløsning og har derfor bedt styret om å få fratre stillingen som daglig leder. Men Sigrid slutter ikke i næringshagen, da hun har fått tilbud om å fortsette som prosjektleder og rådgiver. Med det vil hun arbeide enda mer utadrettet med kunder og nye utviklingsprosjekter i regionen

Jeg tror tiden nå er moden, både for meg personlig og for selskapet, til å ansette en ny daglig leder, sier Sigrid M. Jansen. En daglig leder som kan drifte selskapet stødig videre, og også utvikle selskapet mot nye mål.

Økt rådgiverkapasitet

Rådgiver Bård Sundmoen Aas har sagt opp sin stilling fordi han er tilbudt en mellomlederstilling i Tynset kommune. Vi søker derfor også etter ny rådgiver.

Prosessen med de to nye ansettelsene vil starte umiddelbart. Fram til ny leder er på plass fortsetter Sigrid som daglig leder.

Sigrid M. Jansen ble ansatt som daglig leder i mai 2011, da som den eneste ansatte. I denne perioden har næringshagen utviklet seg til å bli et solid fagmiljø. Fra å bare dekke to kommuner, er vi i dag et regionalt virkemiddel for næringsutvikling i hele regionen.

Næringshagen er en interessant og framtidsretta arbeidsplass, sier styreleder Steinar Skjerdingstad. Arbeid i næringshagen gir mulighet til å påvirke utviklingen i Rørosregionen og Nord-Østerdalen, og ikke minst videreutvikle næringshagen som ett av Norges sterkeste utviklingsmiljø for næringslivet i distriktene, avslutter han.