bilde

Selskapet Mathagen as skal produsere og levere skreddersydde måltidsløsninger til hjemmeboende eldre fra 75 år og andre som ikke er i stand til å lage sine egne måltider, f.eks. handikappede eller kronisk syke. Onsdag 8. april holdt Mathagen en stor pressekonferanse. Nå takker de også næringshagen for hjelp så langt i prosessen.

Mathagen as har budsjettert med en oppstart på 19 ansatte, og med en rask vekst til 33 ansatte. I løpet av 6 år er det anslått at selskapet vil sysselsette rundt 80 årsverk ved anlegget på Røros. Dette kommer i tillegg til et tett samarbeid med og store leveranser for andre bedrifter i Rørosregionen både innen produksjon av råvarer, videreforedling av mat og transport. I tillegg vil en så stor etablering i kommunen selvsagt også gi ringvirkninger for andre underleverandører på IT, strøm, renhold, osv.

 

Nederlandsk samarbeidspartner

Konseptet bak Mathagen as er utviklet i samarbeid med europeiske kunnskapsmiljø i Nederland, Tyskland, Finland og England. Utviklingsarbeidet er gjort med noe etablererstøtte fra Innovasjon Norge, RørosBankens Næringsfond og Interkommunalt Næringsfond i Røros og Holtålen, men i all hovedsak er all konseptutvikling gjort for de to gründernes egen regning.

Selskapet Marfo Food Group BV i Nederland er Mathagens internasjonale samarbeidspartner på knowhow, produktutvikling og effektivitet. Selskapet har over 25 års erfaring innen ferdigmat-produksjon og leverer matkonsepter til bl.a. KLM, Korean Air, British Airways, sykehus og omsorgsinstitusjoner, forsvarssektoren og den britiske offshoresektoren.

 

Intensjonsavtale med fremtidig administrerende direktør

Mathagen as har inngått en intensjonsavtale med Torbjørn Iversen om en framtidig stilling som administrerende direktør i Mathagen as. Torbjørn Iversen er godt kjent for næringslivet i Rørosregionen fra lederstillinger i Røros Metall as og Scandinavian Buisness Seating as. Iversen har Master i Produksjonsteknologi fra sivilingeniør-utdanningen i Narvik, og er ingeniør i Industriell produksjon fra Trondheim Ingeniørhøyskole.

 

Takker Rørosregionen Næringshage

Daglig leder i Mathagen as Peter Romme takker Rørosregionen Næringshagen for uvurderlig hjelp i etableringsfasen.

I en uttalelse sier Romme bl.a.:

”På kort varsel og under høyt tidspress har flere viktige oppgaver blitt gjennomført av næringshagen, blant annet:

  • naturlig integrering av Mathagen i lokalmiljøet gjennom møtevirksomhet med relevante lokale aktører på Røros
  • kobling mot sentrale finansielle aktører i distriktet
  • skriving av presentasjoner, investordokumentasjon og søknader til offentlige instanser
  • fungerende kontakt/informasjonsansvarlig overfor media/presse
  • coaching, veiledning  ved uforutsette omstendigheter

Rørosregionen Næringshages innsats har vært avgjørende for at vi nå har kommet i sluttfase og realisering av prosjektet. Jeg håper vi i Mathagen og andre, som ønsker å etablere seg i regionen, kan benytte seg av deres tjenester i mange år fremover.”

Peter Romme avslutter sin uttalelse med:
«Som tidligere med gründer av flere bedrifter i Norge i de siste årene  vil jeg personlig tilføre at jeg aldri før har opplevd samme entusiasme, støtte og deling av ressurser som vi fikk oppleve under det nåværende samarbeid med Rørosregionen Næringshage.»

 

4000m2 stort produksjonsanlegg i Havsjøveien

Mathagen as ønsker å bygge et produksjonsanlegg på 4.000 m2 i Havsjøveien Industriområde på Røros. Selskapet har kjøpt tomt av Røros kommune. Entreprenør Johan Kjellmark as var tidligere i år sammen med Mathagen på studietur til bl.a. Marfo Food i Nederland, og har prosjektert det store produksjonsanlegget på Røros. Mathagen as er per dags dato i dialog med sentrale eiendomsaktører om en mulig realiseringen av produksjonslokalene. Selve bygget er budsjettert til rundt 70 millioner kroner.

 

Selskapet Mathagen as

Selskapet Mathagen as ble stiftet i 2012, og eies av de to gründerne Peter Lambertus Romme og Robert Edward (Rob) Veldhuis med 50 % hver. Begge de to gründerne er opprinnelig fra Nederland og er blitt kjent med hverandre i Norge gjennom en felles interesse for mat, entreprenørskap og lysten til å skape ny og interessant næringsvirksomhet. Selskapet ønsker å hente inn nødvendig egenkapital hos andre private investorer i løpet av 2015.

 

Nettverk og samarbeid

Helt sentralt i Mathagens konsept er samarbeidspartnerne knyttet til leveranser av råvarer. Mathagen ønsker å bli en del av og bygge videre på det særs gode lokale matmiljøet som er i Rørosregionen med Rørosmat i spissen. Mathagen kan bli et viktig supplement og en sentral aktør innen matmiljøet i regionen. I industriområdet i Havsjøveien på Røros er det i dag i ferd med å utvikle seg en sterk og innovativ klynge av bedrifter innen lokalmat og matvareproduksjon.

Næringslivet på Røros kjennetegnes også av en lang og stolt industritradisjon. Hele 16 % av sysselsettingen i kommunen er i industrien, og Røros og nabokommunene har hatt stabil og kompetent industriarbeidskraft gjennom generasjoner. Den kompetansen og de erfaringene som finnes i industrimiljøet på Røros, vil kunne være viktige bidrag inn i etableringen av selskapet.

 

Et innovativt matkonsept for en framtidig samfunnsutfordring

Mathagen as vil gi sunn og smakfull mat med høy kvalitet til en del av befolkningen som ikke er i stand å tilberede dette selv. Det vil være et stort utvalg og stor variasjon i retter, både knyttet til ordinære retter, dietter, allergier, matvaner i ulike religioner (religionsmat), og konsistenstilpasset mat. Siden maten bringes hjem til den enkelte kunde, kan kundene selv når de spiser og hva de vil spise. Gratis ernæringsanbefalinger gir riktig mat ut fra helse- og livssituasjon, og måltidene er enkle å bestille. Mathagen sørger dessuten for praktisk tilrettelegging for enkel tilbereding.

Andelen eldre i Norge blir stadig større. Det er et stort press på sykehjems- og institusjonsplasser for eldre og en betydelig samfunnsutfordring å gi et godt nok tilbud til en stadig større eldre befolkning.

Mathagens måltidskonsept har en stor samfunnsverdi fordi eldre kan bo lenger hjemme, og gode opplevelser knyttet til mat og måltider er et viktig aspekt ved det å eldes med verdighet. Det er godt dokumentert at smakfull mat med godt ernæringsinnhold gir store helsemessige gevinster også for eldre.