Har du en bachelor- eller mastergrad i lomma våren 2019? Kunne du tenke deg en spennende start på karrieren? Søk på stilling som Fjelltrainee i dag!

Vi kan tilby:

  • En unik start på din yrkeskarriere.
  • Et sosialt og faglig nettverk med andre unge voksne gjennom Fjelltrainee-ordningen.
  • Faglig påfyll gjennom fri tilgang til næringshagens KompetanseForum samt studietur.
  • Muligheten til å bli godt kjent med et interessant og mangfoldig næringsliv i stadig utvikling.

Fjelltrainee er en regional traineeordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.

Bli Fjelltrainee!

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med søkere og arbeidsgivere vil vi sette sammen et best mulig praksisløp, enten gjennom rullering på flere avdelinger i én bedrift, eller i samarbeid mellom flere bedrifter.

Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter.

Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

Kriterier:

Alle som har fullført en bachelor- eller mastergrad (senest i løpet av våren 2019) oppfordres til å søke. Vi legger vekt på tverrfaglighet og tilpasser traineeprogrammet ut i fra din kompetanse.

Fagområdene: Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt

  • Aktuelle virksomheter: Johan Kjellmark as, Alvdal Skurlag as, Feste NordØst as, Flokk as, Rådhuset Vingelen, Norsk Helsearkiv og Os ID as

Fagområdene: Økonomi og regnskap

  • Aktuelle virksomheter: Alvdal Skurlag as, Accountor Pro, Alvdal kommune, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1 SMN, Vilja Regnskap as

Fagområdene: Informasjonsteknologi, IKT og digitalisering

  • Aktuelle virksomheter: Røros Produkter as, Accountor Pro, Stensaas Reinsdyrslakteri as, Norsk helsearkiv, Vilja Regnskap as

Fagområdene: Markedsføring og kommunikasjon

  • Aktuelle virksomheter: Form til Fjells as, RørosBanken, Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk

Fagområdene: Administrasjon og ledelse

  • Aktuelle virksomheter:Alvdal Skurlag as, Form til Fjells as, Alvdal kommune, RørosBanken

Fagområde: Automasjon: digitalisering / automatisering av produksjonsprosesser

Vi søker én kandidat med høyere utdanning innen automasjon og industriell IT som skal arbeide for bedriftene i industriklyngen Norwegian Mass Custumization Cluster (NMCC). Dette vil bl.a. innebære arbeid i bedriftene Flokk as, Os ID as, Norbit EMS as og muligens flere.

Søknadsfrist er 13. februar 2019, med oppstart medio august 2019.

Kontaktperson: Samareh Granqvist, Rørosregionen Næringshage
(ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen), tlf.:936 67 540

Søknad og CV registreres HER