Vi kan bistå med

 • Forretningsutvikling.
 • Bedriftsrådgivning innen mange felt.
 • Organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter.
 • Prosess- og prosjektledelse.
 • Ledelse av interne strategiprosesser.
 • Investorsøk.
 • Veiledning ved søknad om midler fra f.eks. næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN.
 • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk.
 • Kobling opp mot et bredt spekter av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Vi tilbyr

 • Fast kontaktperson i næringshagen.
 • Tilgang på de samlede rådgiverressursene i Rørosregionen Næringshage.
 • Tilgang på kompetanse og ressurser fra andre næringshager i Norge.

Som næringshagebedrift blir virksomheten en del av Rørosregionen Næringshage sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Som næringshagebedrift får du

Utviklingssamtale
Tilbud om årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med din faste rådgiver. Kostnadsfritt.

6 timer i året
Tilbud om 6 timer årlig bistand fra næringshagen. Kostnadsfritt.

Rabatt på ordinær timepris
– Inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.
– Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75 % rabatt. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang, og avtales i hvert enkelt tilfelle.

KompetanseForum
Rabatt på alle møter, kurs, work-shops, studier og andre arrangement i næringshagens regi.

Kostnadsfri profilering
Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater. Næringshagen arbeider løpende med å løfte fram næringshagebedriftene i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.

Små- og mellomstore bedrifter kan bli målbedrifter i næringshagen. Målbedriftene kan få rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i næringshagen. Bedrifter som ikke oppfyller kravene til å bli målbedrift kan knytte seg til et samarbeid med næringshagen gjennom å bli medlemsbedrift.

Årlig deltakeravgift

Frivillige organisasjoner og stiftelser
Nyetablerte virksomheter (stiftelsesår + første hele år)
Virksomheter med 0 – 2 ansatte
Virksomheter med 3 – 9 ansatte
Virksomheter med 10 – 19 ansatte
Virksomheter med fra 20 ansatte og oppover

Kr. 2.000,-
Kr. 2.000,-

Kr. 3.000,-
Kr. 5.000,-
Kr. 8.000,-
Kr. 12.000,-

Ordinær timepris

Ordinær timepris / Markedspris:  Kr. 1.100,-

Målbedrifter får inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.
Nyetablerte målbedrifter (stiftelsesår + første hele år etter stiftelse) får inntil 75 % rabatt på ordinær timepris på 15 første timer.

Fjelltrainee

Årlig deltagelse i trainee-program:
Kr. 9.700,-

Alle priser er eksklusive mva.