Gjennom Fjelltraineeordningen ser Røros kommune etter deg som brenner for velferdsteknologi og trives i grensesnittet mellom teknologi, organisasjon og brukerperspektivet. Det er ønskelig med en engasjer person med interesse for hvordan velferdsteknologi best kan utnyttes gjennom gode implementerings- og omstillingsprosesser på ulike nivåer.

Kort om stillingen

Røros kommune står overfor en spennende omstilling og utvikling av våre tjenester, og skal som følge av dette foreta store investeringer. Vi skal gjennomføre en omstrukturering innen helse- og omsorgssektoren, noe som medfører flere utviklings- og byggeprosjekter. Dette innebærer blant annet utvikling av nytt bo-, helse- og velferdssenter, samt et nytt beredskap- og responssenter.

Anskaffelse og innføring av velferdsteknologi er av stor betydning for hvordan vi skal endre tjenestene våre og tilpasse oss fremtidige behov. Innføring av velferdsteknologi handler i langt større grad om å endre måten vi jobber på, enn kun teknologien i seg selv. Her er det et spennende grensesnitt mellom teknologi, brukere og ansatte i tjenestene. Innføring og implementering av velferdsteknologi og kompetansebygging i egen organisasjon er sentralt for å lykkes med omstillingsarbeidet.

Røros kommune ønsker derfor å ansette en fjelltrainee som bidra til arbeidet rundt dette. Stillingen har oppstart i august 2019.

Les mer om omstillingsprosjektene i Røros kommune her: https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Gode IT -kunnskaper og stor interesse for velferdsteknologi
 • God framstillings- og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og med ulike brukergrupper
 • Ha forståelse og interesse for at; å arbeide med mennesker og kulturendring er vel så viktig som teknologi, og ha evne til å se sammenhengen mellom teknologi, mennesket og trygghet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å se saker i helhet og sammenheng
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar

Som fjelltrainee i prosjektet rettet mot framtidas trygghet og omsorg vil du jobbe i grensesnittet mellom helse og omsorg, IT, brann og teknisk, med hovedansvar for implementering av velferdsteknologi. Arbeidet omfatter mye utprøving, tilpasning og det å finne de smarte, effektive og gode løsningene tilpasset brukerbehovet. Du vil også få ansvar for opplæring og kompetansebygging i egen organisasjon, og være en pådriver for utviklingen av måten virksomhetene løser oppgavene sine på.

Røros kommune tilbyr
 • En allsidig, krevende og spennende jobb
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

Søknadsfrist er 22. april med oppstart medio august 2019.

Kontaktperson: Samareh Granqvist, Rørosregionen Næringshage
(ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen), tlf: 936 67 540

For mer informasjon og registrering av søknad, søk HER