Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter. 

Utfyllende informasjon og retningslinjer for BIO Trøndelag finner du her.

SMÅ Bedrifter og enkeltpersonforetak

Små bedrifter og enkeltpersonforetak er definert som bedrifter med inntil 50 ansatte.

Små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak kan søke om støtte. I 2021 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden. Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Samlet støttebeløp er maksimalt 300 000,-

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering og språkkunnskaper.

BIO Trøndelag videreføres i 2021, så lenge det er tilgjengelige midler. Ordningen er søkbar i Regionalforvaltning.

Mellomstore bedrifter

Mellomstore bedrifter er definert som bedrifter med 50-250 ansatte.

Mellomstore bedrifter i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak kan søke om støtte. De prioriterte områdene i verdiskapingsstrategien er havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn.

Virksomheten kan få tilskudd til eksterne kostnader (kursutgifter, deltakeravgifter) knyttet til opplæringstiltaket. Innkjøp av utstyr/materiell inngår ikke. Samlet støttebeløp er maksimalt 600 000,-

BIO Trøndelag videreføres i 2021, så lenge det er tilgjengelige midler. Ordningen er søkbar i Regionalforvaltning.

Kompetansetiltak for større bedrifter

Store bedrifter er definert som bedrifter med over 250 ansatte.

Bedrifter som er interessert i Kompetansetiltak i større bedrifter bes ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune for drøfting av mulige kompetansetiltak.

De prioriterte områdene i verdiskapingsstrategien er havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn.

Bistand til søknadsprosessen

Har du behov for bedriftsintern opplæring i din virksomhet? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med søknadsprosessen.

Rørosregionen Næringshage bistår gjerne med å…

  • Finne relevant fagområde
  • Finne kursholder/utdanningsmiljø
  • Lage avtale med kursholder/utdanningsmilø
  • Utforme opplæringsplan
  • Sende inn søknad om støtte