Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Utfyllende informasjon og retningslinjer for BIO Trøndelag finner du her.

SMÅ Bedrifter og enkeltpersonforetak

Små bedrifter og enkeltpersonforetak er definert som bedrifter med inntil 50 ansatte.

Små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak kan søke om støtte. I 2021 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden. Samlet støttebeløp er maksimalt 300 000,-

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering og språkkunnskaper.

Bedriftsintern opplæring for små bedrifter har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Mellomstore  OG STORE bedrifter

Mellomstore bedrifter er definert som bedrifter med over 50 ansatte.

Mellomstore bedrifter i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak kan søke om støtte. De prioriterte områdene i verdiskapingsstrategien er havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn.

Virksomheten kan få tilskudd til eksterne kostnader (kursutgifter, deltakeravgifter) knyttet til opplæringstiltaket. Innkjøp av utstyr/materiell inngår ikke. Samlet støttebeløp er maksimalt 600 000,-

Bedriftsintern opplæring for mellomstore og store bedrifter har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Bistand til søknadsprosessen

Har du behov for bedriftsintern opplæring i din virksomhet? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med søknadsprosessen.

Rørosregionen Næringshage bistår gjerne med å…

  • Finne relevant fagområde
  • Finne kursholder/utdanningsmiljø
  • Lage avtale med kursholder/utdanningsmilø
  • Utforme opplæringsplan
  • Sende inn søknad om støtte