Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring?
Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober.

Formålet med ordningen er å styrke bedriftene sine evner til å konkurrere i markedet, gjennom å gi ansatte økt kunnskap. Nå har mange bedrifter utfordringer med at markedet har forsvunnet, det er derfor et viktig mål med ordninger å sikre at flest mulig kan beholde jobben sin. Bedrifter kan søke om støtte til å gjennomføre relevante opplæringstiltak som gjør at de ansatte blir bedre rustet til å møte hverdagen og eventuell omstilling etter krisa.

Hva kan det gis tilskudd til?
 • Det gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Også eiere som arbeider i enkeltpersonforetak uten å være ansatt kan omfattes av ordninga
 • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstiden
 • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger blir endra
Hvem kan få støtte?

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke. Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.

Følgende bedrifter blir prioriterte:

 • Godkjente lærebedrifter
 • Bedrifter som har permittert arbeidskraft eller står i fare for å gjøre det
 • Samarbeidende bedrifter
Når kan du søke?

Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no innen søknadsfristen 28.oktober 2020

Her finner du de fullstendige kriteriene for ordningen

Vi hjelper deg

Har du behov for bedriftsintern opplæring i din virksomhet? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med søknadsprosessen.

Rørosregionen Næringshage bistår gjerne med å…

 • Finne relevant fagområde
 • Finne kursholder/utdanningsmiljø
 • Lage avtale med kursholder/utdanningsmiljø
 • Utforme opplæringsplan
 • Sende inn søknad om støtte