Næringshagen samarbeider med næringslivet i regionen og blant annet med Bergstadens Hotel i prosjektet Kutt Matsvinn Servering.

Det har i lengre tid vært et stort fokus på matsvinn i ulike bransjer, med unntak av serveringsbransjen. Tradisjonelt har frokost, lunsj og julebord blitt servert som en buffé ved flere hoteller. Erfaringstall fra bransjen viser at bufféer står for to-tredjedeler av matsvinnet. Under covid-19 ble flere hoteller ble nødt til å legge om serveringsrutinene, blant annet Bergstadens hotell på Røros. Ut fra de erfaringene de gjorde seg, inkluderte bransjetall som viste en reduksjon med opptil 70 %, så Bergstadens hotell at dette var et område de ønsket å ta tak i.

Nullvisjon for matsvinn

Bergstadens Hotel mottok støtte fra Innovasjon Norge, via den pandemiutløste Omstillingsordningen for reiselivet, til å teste ut og starte nødvendige endringer i servering og kommunikasjon med gjester. Målene var å etablere en nullvisjon for matsvinn, tilrettelegge kjøkken og servering for å redusere matsvinn, forbedre digital kommunikasjon med gjester i servering og bestilling, øke innkjøp og andel av lokalmat, øke kundeopplevelse ved hjelp av digitale virkemidler. Næringshagen har bistått hotelledelsen med råd og veiledning gjennom hele prosessen fra idé via prosjektutvikling til gjennomføring og rapportering av prosjektet.

Møte et marked i endring

Bergstadens Hotel har gjort omfattende endringer gjennom prosjektet. En av de første effektene gjestene merket, var at den store julebordsbuffeten ble borte: Samtlige julebord i 2022 fikk i stedet servert en femretters meny – og dermed ble matsvinnet kuttet dramatisk. Hotelldirektør Kenneth Ericson forteller at prosjektet er med på å signalisere at det tilpasser seg endringene som skjer i markedet. Gjestene signaliserer i større grad at de er opptatt av miljø, matsvinn og bærekraft, og Bergstadens Hotel ønsker å bygge et konsept som møter disse kravene.

Hotellet er godt i gang med videre tiltak for å redusere sitt fotavtrykk og samtidig forsterke gjestenes opplevelse – med buffeten som et lukket kapittel. Det grønne skiftet drives fremover av mange slike små og store tiltak gjort av omstillingsdyktige og fremtidsrettede lokale bedrifter. Næringshagens viktigste jobb er å bistå disse bedriftene med tilgang til kompetanse, kapital og nettverk, slik at flere gode ideer kan settes ut i livet.