Som en del av prosjektet INNOMIDT har vi utviklet forslag til standariserte maler og verktøy for effektiv, konsekvent og helhetlig drift av næringshager.
Dette er maler og verktøy i kontakten med målbedrifter og næringsliv.

Bedriftsavtale

Produkter og priser

Status 360 - Eksempler på spørsmål i utviklingssamtaler