Vi takker Næringshagene i Norge for vel gjennomført Bærekraftsuke og takker alle som deltok både fysisk og på webinar. Deres og vårt fokus handler om å utvikle bærekraftige og fremtidsrettet næringsliv i distriktene. Skal vi klare å gjøre dette er vi avhengig av kompetanseheving, nettverk og samarbeid.

Uken startet med «det store bildet» og vi fikk høre fra UN Global compact om forståelse og viktigheten av fokus på bærekraft. De har nå samlet over 400 norske bedrifter og samler stadig fler – les mer om deres virksomhet her.

Møbelprodusent Vestre – snakket om hvordan de bruker FNs bærekraftsmål i sine strategier og hvordan de kommuniserer sine bærekraftssatsninger og hvordan det spiller inn i hele deres verdikjede. Det er viktig å kommunisere det man gjør. Vi er avhengig av at alle tar ansvar og at vi deler på våre erfaringer og lærer av hverandre. Les mer om deres miljøfokus her.

Gjennom Bærekraftsuka har vi tilbydd faglig påfyll og gitt inspirasjon om en rekke forskjellige tema gjennom hele uka. Det ble siktet bredt og vi har hørt gode historier fra mange forskjellige bransjer! Alle arrangementene har blitt gjennomført digitalt. Vi har i tillegg arrangert fysiske arrangement hos Flokk, Huset Aukrust, Fias og en rekke møter hos oss på Trevarefabrikken.

Under ser du en oversikt over arrangement som ble gjennomført og der det ble gjort opptak!

Åpning av bærekraftsuka

Bærekraft i reiselivet

Bærekraft i treindustrien

Miljøfyrtårn – slik blir du sertifisert

Sirkulærøkonomi 

CSRD, Åpenhetsloven og AI

Har dere behov for å diskutere eller ta tak i tema knyttet til bærekraft i din virksomhet så ta kontakt med oss i Næringshagen. Vi har dedikerte personer som jobber med bærekraft og vi har kompetanse i vårt nettverk som gjør at vi finner løsninger.

Bærekraftsuka - kulturnæringens grønne fremtid
Åpning i Bærekraftsuka
Bærekraftsuka

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk av innovasjonsselskaper/ næringshager i hele landet, som bistår lokalt næringsliv med vekst- og utviklingsoppgaver.