Sted

Online

Tid

Tirsdag 24. mai 2022 – kl 13.00 – 16.00
Tirsdag 31. mai 2022 – kl 13.00 – 16.00
Tirsdag 07. juni 2022 – kl 13.00 – 16.00

Påmelding

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: 17. mai 2022 (kun 40 plasser)

Pris

GRATIS

Handelshøyskolen BI har i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge, Cermasys og Bergen Næringsråd utviklet kurset Bærekraft i daglig drift, som er orientert mot ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter. Kurset gjennomføres digitalt og består av 3 moduler, der første starter 24.05.22. Kurset er finansiert gjennom offentlige midler og er gratis for deltakerne.

FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men hva innebærer disse målene og hvilken betydning har de for deg og organisasjonen du jobber i? Både små og store virksomheter har en viktig rolle for å sikre en bærekraftig fremtid. Kurset «Bærekraft i daglig drift» er delt i tre moduler gir deg kompetansen du trenger for å knytte sammen virksomhetens kjerneaktiviteter med bærekraftsarbeid. Kurset er utviklet i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge og Bergen næringsråd, og temaene er spesielt orientert mot ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter.

Se kursets nettside for mer informasjon og påmelding. Bærekraft i daglig drift | BI