Medlemmer i arbeidsgruppa som skal jobbe mot re-sertifisering av Røros som bærekraftig reisemål

Reiselivet i Røros kommune er sertifisert som et «Bærekraftig reisemål» gjennom Innovasjon Norge sin merkeordning. Merket innebærer at kommunen og reiselivet i kommunen har en bevisst strategi for hvordan man arbeider for at reiselivsnæringa skal bidra både til økt lokal verdiskaping og lavere klimagassutslipp.

Samarbeid og involvering står sentralt når reiselivet i kommunen nå skal remerkes innen utgangen av april 2019. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe med personer fra Røros kommune, Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshagen som skal lede arbeidet.

Felles ansvar

Destinasjon Røros og Røros kommune utgjør i felleskap destinasjonsledelsen. I samarbeid med næringshagen skal de nå ta ansvar for en omfattende utviklingsprosess som leder fram mot fortsatt merking av Røros som bærekraftig reisemål.

At Røros har en strategi for å arbeide mot et stadig mer bærekraftig reiseliv er avgjørende. Vi ser at bærekraft er noe av det viktigste forbrukeren etterspør. Snart er ikke dette et konkurransefortrinn lenger, men noe man må ha en strategi og tiltak for, sier daglig leder i Destinasjon Røros Tove Martens

I juni 2018 deltok både Røros kommune ved næringssjef Ole-Kjetil Lagaard, Destinasjon Røros ved daglig leder Tove R. Martens og Rørosregionen Næringshage ved Sigrid M. Jansen, på en bærekraftssamling i Lysefjorden. Her la de grunnlaget for en felles forståelse og forankring av arbeidet som må til for å løfte bærekrafts-arbeidet videre.

Vil involvere «alle».

Arbeidsgruppa inviterer til samarbeid og felles utviklingsarbeid.

Vi vil at så mange som mulig skal ta eierskap til prosessen. Dette handler både om innbyggere og handelsstand, lokalmatprodusenter og øvrig reiselivsnæring, sier prosjektleder Sigrid M. Jansen.

Vi er avhengig av innspill og samarbeid med både innbyggere og aktører tilknyttet reiseliv og næringsliv. Både for å gjennomføre sertifisering, men og for å forbedre prosessen og videre arbeid rundt disse temaene, avslutter næringssjef Ole-Kjetil Lagaard

Medlemmer i arbeidsgruppa

Fra Røros kommune

Næringssjef Ole-Kjetil Lagaard, verdensarvkoordinator Torfinn Rohde og samfunnsplanlegger Hanne Bryde

Fra Destinasjon Røros

Daglig leder Tove Martens

Fra Rørosregionen Næringshage

Prosjektleder Sigrid M. Jansen, prosjektmedarbeider Tone M. Ruud og prosjektmedarbeider Olin Steinsvik