Sted

Webinar

Tid

Fredag 09. juni 2023
kl. 09.00-12.00

Påmelding

Påmelding her

Pris

Gratis

Du inviteres til å lære, dele, diskutere og utvikle spennende tanker om hvordan bedrifter kan oppnå lønnsom bærekraft. Sett av formiddagen den 9. juni!

Jørgensen og Pedersen er kjent for podcastserien «Bærekraftseventyr» og har jobbet med mange ulike bedrifter i Norge, både store og små. Jørgensen og Pedersen er Norges fremste eksperter på bærekraft!
De skal guide oss igjennom en formiddag som gir påfyll og inspirasjon til å gjøre grønne endringer. Workshopen legger opp til gruppediskusjoner underveis.
Jørgensen og Pedersen er opptatt av at bærekraft skal være lønnsomt. Ved å integrere bærekraftig praksis i produkter, tjenester og forretningsmodeller, kan selskaper benytte seg av nye markeder og skape unike verdiforslag.

Jørgensen og Pedersen har lave skuldre, er underholdende og har mye gode eksempler fra næringslivet.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Sveinung Jørgensen & Lars Jacob Tynes Pedersen er bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Innlandet. De er landets fremste forskere på sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller, de sitter i styrer og “advisory boards”, og de driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon.

De har 15 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet, og de leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller.

Sammen er de forfattere av en rekke bøker, artikler og et rikt monn av filmer og annet materiale om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, og de er hyppige foredragsholdere i inn- og utland.