Opptak av tidligere KompetanseForum

Vil detaljhandelen overleve?

Webinar med Virke fra Nasjonalparken Næringshage.

Endringshåndtering i bygg- og anleggsbransjen

Webinar med SANDS Advokater om varsling og oppfølging av endringskrav, ulike fallgruver og typiske klausuler mot UE. Fra Nasjonalparken Næringshage.

Nordmenns reisevaner i sommer

Hvor vil folk reise i sommer? Innovasjon Norge forteller om sin ferske rapport. Fra Nasjonalparken Næringshage.

Digitalt samarbeid – tips og triks i Teams

På dette digitale KompetanseForumet får du nyttige tips til hvordan du kan bli en enda bedre Teams bruker. I tillegg har vi invitert inn lokalt næringsliv til erfaringsutveksling om hvordan bedriftene deres har blitt digitalisert.

Rett innhold på rett kanal

Digital Markedsfører i Trøndelag Reiseliv, Marthe-Lise Lein, om hvordan man kan skape engasjerende innhold for forskjellige digitale flater – og hvilke kanaler man bør bruke tiden sin på. Fra Nasjonalparken Næringshage. 

Segmentering av målgrupper i reiselivet

Trøndelag reiseliv og Line Samuelsen gir gode råd om hvordan jobbe med målgrupper for sommeren 2020. Fra Nasjonalparken Næringshage. 

Hva betyr korona-krisen for den digitale transformasjonen?

Atea og Lars Iversen om betydningen, hastigheten og ringvirkningene av digitaliseringen vi nå har opplevd i korona-krisen. Fra Nasjonalparken Næringshage.