Opptak av tidligere KompetanseForum

Bli bedre kjent med næringshagen

Få en oversikt over laget i næringshagen, og hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet i det kommende året.

Inkluderende Arbeidsliv

Introduksjon til ekspertbistand og psykisk helse på arbeidsplassen. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

Kommunale næringsfond – tilskudd covid-19

Kort introduksjon til kriterier for å søke på ekstraordinære midler som er tilført kommunale næringsfond.

Miljøsertifisering

Bli bedre kjent med ulike former for miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Vil detaljhandelen overleve?

Webinar med Virke fra Nasjonalparken Næringshage.

Endringshåndtering i bygg- og anleggsbransjen

Webinar med SANDS Advokater om varsling og oppfølging av endringskrav, ulike fallgruver og typiske klausuler mot UE. Fra Nasjonalparken Næringshage.

Nordmenns reisevaner i sommer

Hvor vil folk reise i sommer? Innovasjon Norge forteller om sin ferske rapport. Fra Nasjonalparken Næringshage.

Digitalt samarbeid – tips og triks i Teams

På dette digitale KompetanseForumet får du nyttige tips til hvordan du kan bli en enda bedre Teams bruker. I tillegg har vi invitert inn lokalt næringsliv til erfaringsutveksling om hvordan bedriftene deres har blitt digitalisert.

Rett innhold på rett kanal

Digital Markedsfører i Trøndelag Reiseliv, Marthe-Lise Lein, om hvordan man kan skape engasjerende innhold for forskjellige digitale flater – og hvilke kanaler man bør bruke tiden sin på. Fra Nasjonalparken Næringshage. 

Segmentering av målgrupper i reiselivet

Trøndelag reiseliv og Line Samuelsen gir gode råd om hvordan jobbe med målgrupper for sommeren 2020. Fra Nasjonalparken Næringshage. 

Hva betyr korona-krisen for den digitale transformasjonen?

Atea og Lars Iversen om betydningen, hastigheten og ringvirkningene av digitaliseringen vi nå har opplevd i korona-krisen. Fra Nasjonalparken Næringshage.