Arena Røros: Smart samhandling for unike kundeopplevelser og bærekraftig utvikling.

Tredve bedrifter og organisasjoner leverte torsdag kveld sin søknad til klynge-programmet Arena. Nå skal et uavhengig panel oppnevnt av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva avgjøre hvilke prosjekter som kommer gjennom nåløyet og blir en av Norges nye Arenaer.

Arena_hovedbilde

Unike kundeopplevelser

ARENA RØROS har som mål å etablere en varig struktur for smart samhandling. Unike kunde­opplevelser og bærekraftig utvikling skal styrke vår nasjonale og internasjonale markedsposisjon.

Klyngen består av 30 bedrifter og organisasjoner fra ulike bransjer. Sentralt er at industri, lokalmatproduksjon, reiseliv og kulturliv skal samarbeide om å skape unike kundeopplevelser med verdensarven som en felles ramme.

 

En modell for samhandling

Reiseliv, lokalmat, industri og kulturaktører har i lang tid samarbeidet gjennom uformelle kanaler og enkeltprosjekt. Dette samarbeidet ønsker vi å systematisere ved å utvikle en modell for samhandling om bærekraftig utvikling og opplevelsesbasert verdiskaping. Erfaring viser at kvalitetsopplevelser på ett felt er avhengig av kvalitetsnivået på mange andre områder. Det er helheten som skaper opplevelsen. Opplevelser skapes i samspill mellom mennesker og miljø og påvirkes av historie, kultur og natur.  Bedriftene i Arena Røros ønsker å tilby unike opplevelser gjennom å formidle autentiske historier, skape begeistring og tilføre en merverdi til våre kunder.

Bergstaden Røros er landsledende på fire områder; vi er anerkjent som en av landets (og en av verdens) mest bærekraftige reiselivsdestinasjoner, vi er Norges lokalmat­hovedstad, vi har blitt kåret til Norges beste kulturkommune for fjerde år på rad, og vi representerer en spydspiss innen forretningsstrategien masseprodusert skreddersøm. Gjennom systematisk samarbeid kan vi bli enda bedre, og ikke minst skape en modell også andre kan lære av.

 

Sunn vekst

Vi tror smart samhandling for unike kundeopplevelser gir en bærekraftig og sunn vekst.

Et viktig utgangspunkt for klyngen var piloten innen bærekraftig reiseliv i regi av Destinasjon Røros (2009-2012). Destinasjon Røros var en av fire nasjonale piloter valgt ut av Innovasjon Norge for å operasjonalisere målene i regjeringens reiselivsstrategi om et Bærekraftig Reiseliv 2015 i Norge. Her samarbeidet reiseliv, matmiljø, industri, museum og kommune. Prosjektet ledet blant annet til en ny norsk merkeordning innen bærekraft som har fått internasjonal anerkjennelse.

Gjennom Arena Røros ønsker bedriftene nå og løfte denne bevisstheten ytterligere. For oss betyr en bærekraftig utvikling blant annet å:

  • Skape attraktive arbeidsplasser og levende lokalsamfunn
  • Bedre ressurs­utnyttelse og bidra til miljøvennlig produksjon og forbruk
  • Styrke biologisk mangfold innen primærnæringen
  • Ivareta vår kulturelle arv og styrke langsiktig utvikling og profil
  • Etablere omdømme som det Det grønneste området i Norge – «The Green Valley»

Felles merkevare

Næringslivet i Rørosregionen har i lang tid, og med en økende bevissthet, aktivt bidratt til å bygge opp merkevaren Røros. Framveksten av miljø som blant annet Rørosmat har i de senere bidratt til å gi nye assosiasjoner til stedet. Denne bevisstheten har ført til et samarbeidsklima hvor aktørene bevisst bruker hverandres produkter og merkevarer for å bygge opp egne, men også en felles slagkraftig merkevare gjennom bruken av Røros.

Både industri, reiseliv, lokalmatnæring, kulturliv – og ikke minst kommunen som bosted – har felles interesse av å bygge Røros som en sterk merkevare. Ingen enkeltaktør kan «eie» merkevaren. «Røros» er summen av det vi gjør, og summen av det vi er – på godt og på vondt. Derfor er det avgjørende viktig å sikre god samhandling mellom ulike bransjer og et mangfold av bedrifter. Vi har en felles interesse i å utvikle og forvalte Røros som er sterk merkevare og et kvalitetsstempel, både for oss selv og for kommende generasjoner.

 

Bedriftene

Røros Vinduer og Dører AS
Røros Produkter AS
Røros Tweed ASverdensarv_justert
Røros Metall AS
Scandinavian Business Seating AS
Røros Slakteri AS
Røroskjøtt AS
Røros Food & Beverage Group AS
Rørosvatn AS
Røros Delikatesser AS
Femundfisk AS
Rørosmeieriet AS
Galåvolden Gård AS
Rørosbaker’n AS
Rørosmat SA
Røros Hotell AS, inkl. Kaffestuggu, Vertshuset Røros og ErzscheiderGården
Bergstadens Hotel AS
Vauldalen Fjellhotell AS
Explore Røros AS
AS Fæmund
RørOs Alpinsenter Hummelfjell AS
Røros Hummelfjell Utvikling AS
Stiftelsen Elden
Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden
Destinasjon Røros
MIST Rørosmuseet
Infonett Røros AS
SINTEF Teknologi og samfunn
Rørosregionen Næringshage AS

Juridisk avtalepartner er Rørosregionen Næringshage as

 

Behandling av søknaden

Innovasjon Norges klynge-program er et ekstremt trangt nåløye å komme igjennom. I februar i år leverte 39 ulike miljø skisser som utgangspunkt for å bli vurdert som en Arena. (Totalt 52 søknader til klynge-programmet, 39 til Arena og 13 til NCE). Bare 15 av de leverte Arena-skissene – inklusive Arena Røros – ble anbefalt å levere inn en full søknad. Fristen er 29. april kl. 15.00.

Antall klynger som blir tatt opp på de ulike nivåene er ikke bestemt, men vi antar at det vil være rundt 4 nye Arenaer som tas opp i programmet i år. Vi skal altså fra i underkant av 40 kandidater til rundt 4.


– Underveis i prosessen har vi fått høre mange ganger at nesten ingen blir tatt opp på første forsøk
, sier daglig leder i Rørosregionen Næringshage Sigrid M. Jansen. – Det er meget mulig, smiler hun. Men da er det jo viktig å få gjort unna første forsøk like godt først som sist!

Endelig svar vil foreligge i midten av juni.