Rørosregionen Næringshage har ansatt Bente Bakos som ny daglig leder. Bente overtar ledelsen av næringshagen og startet i ny jobb 02. januar.

Styret i næringshagen er veldig glad for at vi har fått på plass en kapasitet som Bente Bakos. Bente har lang erfaring som spesialrådgiver i Forskningsrådet der også kobling mot EUs innovasjonsmidler har vært sentralt. Dette er kompetanse og nettverk som nå kan komme hele næringslivet i regionen til gode, sier styreleder Arnt Sollie.

Driver for utvikling og innovasjon

Arbeidet til næringshagen skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i regionen. Det kan være krevende for små og mellomstore bedrifter å ha tilstrekkelig med kapasitet internt til å drive utvikling og innovasjon, og også holde seg orientert om alle de ulike offentlige støtteordningene som er tilgjengelig i Rørosregionen Næringshage har derfor søkt etter kandidater som har erfaring med innovasjon og kunnskap om ulike offentlige støtteordninger for næringslivet. Med Bente på laget, blir det til sammen åtte ansatte i næringshagen fra januar 2023.

Rørosregionen Næringshage har nå en svært spennende og attraktiv kompetansebredde som jeg tror vil kunne bli en viktig drivkraft i regionen fremover, forteller Arnt.

Jeg ser virkelig frem til å jobbe med næringslivet i regionen.Gjennom jobben i næringshagen vil jeg få mulighet til å bruke mine erfaringer og nettverk til å utvikle eksisterende og nytt næringsliv, avslutter Bente.