Anita Prøsch er ordningens første trainee som er ansatt med bakgrunn som sykepleier. Gjennom sin stilling som fjelltrainee, vil Anita rotere mellom ulike avdelinger i Røros Kommune.

Ved årets utlysning, var muligheten til å søke på traineeordningen som sykepleier eller vernepleier nytt av i år.
Hensikten med utlysningen var å skape og synliggjøre flere faglige og varierte arbeidsmuligheter innenfor helsesektoren.
Anita Prøsch ble etter rekrutteringsprosessen tilbudt en stilling hos Røros Kommune
Gjennom perioden som fjelltrainee, skal Anita innom Gjøsvika Sykehjem, Røros Sykehjem og hjemmetjenesten.

Tilbake til Brekken

Anita er selv fra regionen, nærmere bestemt Brekkebygd i Røros Kommune. Hun har nå flyttet tilbake etter lengre tid i Stavanger. Her har hun både fullført utdanningen sin og senere jobbet ved Stavanger Universitetssykehus.
Utenom jobb, er den største interessen hest og Anita er som regel å finne i stallen.
Etter lengre tid borte er hun spent på hva som er nytt i området og ikke minst hvilke muligheter som finnes for henne som sykepleier.

Om Røros Kommune

Røros kommune er en stor og spennende organisasjon med i underkant av 600 ansatte. Kommunen har et bredt spekter av stillinger som er fordelt ut over 15 virksomhetsområder. Felles for alle virksomheter er at de produsere tjenester til innbyggerne i Røros kommune og de som besøker oss. Organisasjonens størrelse og formål er med på å skape et mangfold av varierte og utfordrende arbeidsoppgaver som krever ulike typer utdanning og erfaring.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 23 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?