Fredag 23. oktober innleder administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth på KompetanseForum på Storstuggu på Røros.

anita_2_beskaaret

Anita Krohn Traaseth: Refleksjoner rundt ledelse i ukjent terreng

Administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth kommer til Røros for å snakke om behovet for innovasjon og hvordan lede når alt er i endring. Foredraget holdes på Storstuggu Kultur- og konferansesenter og er en del av Rørosregionen Næringshage sin møteserie: KompetanseForum for Næringslivet.

Anita Krohn Traaseth er administrerende direktør i Innovasjon Norge, og har tidligere vært toppsjef i HP Norge. Hun startet sin karriere som trainee i IBM og har senere hatt flere lederstillinger, blant annet administrerende direktør for Simula Innovation AS og strategidirektør i Det Norske Veritas Software.

Krohn Traaseth er utdannet innenfor kommunikasjon og ledelse på Handelshøyskolen BI. Hun har også gjennomført lederprogram på Harvard og er sertifisert innenfor strategi og innovasjon fra MIT. Hun er aktiv på styrearenaen og er nå styremedlem i hovedstyret til KLP.

Krohn Traaseth er en åpen og samfunnsengasjert næringslivsleder, blogger og i tillegg forfatter av boken «Godt nok for de svina» – en leders tanker om mot, sårbarhet og troverdighet.

Fredag 23. oktober kl. 08.30 – 10.30, Storstuggu på Røros

Ordinær pris:  Kr. 750,-
Medlemspris:  Kr. 450,-  (målbedrifter i Rørosregionen Næringshage)
Traineer:  GRATIS
Frokost er inkludert.

Påmelding: direkte på våre nettsider.