Andreas Garnes Bergh kommer hjem til Røros som trainee. Han skal arbeide hos SB-Seating og Røros F&B Group.IMG_0035

Andreas Garnes Bergh, født 1989, er den første som skriver kontrakt som trainee ved årets utlysning. Han er den tiende traineen som ansettes i traineeprogrammet Fjelltrainee.

Andreas har Mastergrad i ledelse av teknologi fra HiST samt en bachelrograd innen materialteknologi.

Gjennom Traineeprogrammet Fjelltrainee skal Andreas  arbeide 4 + 4 måneder hos Røros F&B Group AS og 8 måneder hos Scandinavian Business Seating AS. I løpet av perioden skal Andreas både bistå i oppstart av nyoppstartet produksjon av mineralvann og arbeide med en effektiviseringsprosess innen eksisterende produksjon.

Fjelltrainee er en regional traineeordning for små og store bedrifter, kommuner og andre offentlige virksomheter. Gjennom trainee-ordningen rekrutterer vi nye unge og kloke hoder til bedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

For bedriftene er dette en fin mulighet til å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften. Trainee-programmet rekrutterer personer med etterspurt utdannelse, og vi ser at mange av bedriftene på denne måten får tilført viktig kompetanse.