Aleksander Narjord starter som Fjelltrainee hos Norsk Helsearkiv

I løpet av høsten vil til sammen seks nye traineer være på plass i stillinger fordelt i Rørosregionen og Nord-Østerdalen. Aleksander Narjord starter som Fjelltrainee hos Norsk Helsearkiv på Tynset.

Aleksander har nylig fullført en bachelor i digital forretningsutvikling. Studiet har fokusert på teknologi og anvendelse av digitale verktøy, noe han alltid har hatt stor interesse for.

Aleksander er selv fra Os og har bodd i regionen store deler av livet. På fritiden, er trening høyt prioritert i tillegg til tid sammen med familie og venner. Sportsinteressen er stor, så en del tid går med på å følge med på fotball.

Selv om han er godt kjent med regionen fra før av, tror Aleksander det blir to spennende år som Fjelltrainee med nye utfordringer og muligheter både faglig og personlig.

Vi ønsker Aleksander velkommen som Fjelltrainee og lykke til med oppstart i august.

Om Norsk Helsearkiv

Norsk helsearkiv tar vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjør helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Norsk Helse arkiv ble offisielt åpnet på Tynset våren 2019. Alle funksjoner knyttet til Norsk helsearkiv med unntak av bevaring av et utvalg papirarkiv ivaretas i arkivbygget på Tynset.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 31 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?