Som en del av prosjektet INNOMIDT har vi utviklet forslag til standariserte maler og verktøy for effektiv, konsekvent og helhetlig drift av næringshager.
Dette er forslag til interne / administrative maler.

Intern rapporteringsstruktur

Organisasjonskart

LinkedIn - slik bruker vi LinkedIn