Som allerede etablert næringsdrivende eller som nyetablerer i Røros finner du alltid en åpen dør hos kommunens 1.-linjetjeneste for næring – uansett hvilket tema du har behov for å diskutere. Vi i næringshagen har ansvaret for 1.-linjetjenesten på vegne av Røros kommune.
Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten, tar du først kontakt med næringskoordinatoren i Røros kommune.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdering av forretningsidé
  • vurdering av markeder og målgrupper
  • formaliteter og lovmessige krav
  • finansieringsmuligheter
  • utvikling av forretningsplan
  • budsjettering og kalkyler
  • nettverksbygging
  • synlighet og markedsføring
  • spørsmål knyttet til bærekraft
  • næringsfaglig vurdering

De første 4 timene med rådgivning betales av Røros kommune og er gratis for deg som næringsdrivende eller nyetablerer.

Kontaktpersoner 1.-linjetjeneste for næring Røros kommune:

Næringskoordinator Røros kommune
Elisabeth Wikan Heidtmann
Epost: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no
Telefon: 926 57 906

Rådgiver 1.-linjetjeneste Rørosregionen Næringshage
Erik Strickert
Epost: erik.strickert@roroshagen.no
Telefon: 926 96 020