Igjennom Rørosregionen næringshagen får du tilgang på kompetanse, kapital og nettverk. Som allerede etablert næringsdrivende eller gründerspire i Røros, Os eller Holtålen finner du alltid en åpen dør hos Rørosregionen Næringshage. Uansett hvilket tema du har behov for å diskutere ønsker vi at du tar kontakt med en av våre rådgivere.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdering av forretningsidé
  • vurdering av markeder og målgrupper
  • formaliteter og lovmessige krav
  • utvikling av forretningsplan
  • budsjettering og kalkyler
  • nettverksbygging
  • synlighet og markedsføring
  • finansiering
  • spørsmål knyttet til bærekraft
  • næringsfaglig vurdering

Dette er i utgangspunktet en gratis tjeneste. Ta kontakt med en av våre medarbeidere og få nyttig informasjon om hva vi kan hjelpe deg med og hvordan.

Rørosregionen Næringshage – kompetanse, kapital og nettverk.

Røros kommune

Rossen tjïelte / Røros kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som nyetableringer ønskes velkommen.

Vi har som mål å øke antall innbyggere, skape trygge og gode arbeidsplasser og en bærekraftig vekst gjennom et langsiktig perspektiv i næringsutviklingen. Næringsutvikling er et av tre satsningsområder i økonomiplan for Røros kommune.

Alle henvendelser rettes til næringskoordinator i Røros Kommune, Elisabeth Heidtmann
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

Os kommune

Innen næringslivet i Os finner du høyteknologiske industribedrifter, et etablert ingeniørmiljø og et godt utvalg av mindre tjenesteleverandører innen tradisjonshåndverk, bygg, anlegg, handel og reiseliv. Landbruket står sterkt med høy sysselsetting og et godt fagmiljø.

Kommunen har omkring 1000 hytter og fritidseiendommer, som gir grunnlag for arbeidsplasser for håndverkere og i andre tjenesteytende næringer.

Holtålen kommune

Kommunen sin rolle er en tilretteleggerrolle og koordinere/stå ansvarlig for kommunale utviklingsprosjekt som er relatert til næringslivet.

Kommunen har også 2 heleide aksjeselskap som arbeider med nærig og reiseliv. Det er Hessjøgruva AS og Ålen Aktivum AS. Mer om disse selskapene finner du under linken, næringsliv i Holtålen.

I tillegg til dette er kommunen involvert i 2 større utviklingsprosjekt. Det er kompetanseløft lokalmat og reiseliv og aktivt fjellandbruk. Les mer om disse prosjektene under linken, næringsliv i Holtålen.

Kontaktpersoner 1.-linjetjeneste hos oss:

Rådgiver 1.-linjetjeneste Rørosregionen Næringshage
Erik Strickert
Epost: erik.strickert@roroshagen.no
Telefon: 926 96 020

Rådgiver 1.-linjetjeneste Rørosregionen Næringshage

Monica Knutsen
Epost: monica.knutsen@roroshagen.no
Telefon: 930 35 555