Rørosregionen Næringshage tilbyr førstelinjetjeneste for næringsutvikling innebærer faglig rådgivning av alle med en eller annen forretningsidé i Os kommune. Tjenesten innebærer inntil 4 timers gratis veiledning fordelt på inntil 2 møter. Her tilbyr vi hele spekteret av veiledning fra hjelp til å stifte selskapet, til diskusjoner om forretningsidé, økonomiske kalkyler eller budsjetter.

Tjenesten gjelder både til gründere/etablerere og til knoppskyting/nye ideer med utgangspunkt i eksisterende virksomhet.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdering av forretningsidé
  • vurdering av markeder og målgrupper
  • formaliteter og lovmessige krav
  • finansieringsmuligheter
  • utvikling av forretningsplan
  • budsjettering og kalkyler
  • nettverksbygging
  • synlighet og markedsføring
  • spørsmål knyttet til bærekraft
  • næringsfaglig vurdering

Kontaktpersoner 1.-linjetjeneste for næring Os kommune:

Kommunedirektør i Os kommune
Marit Gilleberg
Epost: marit.gilleberg@os.kommune.no
Telefon: 954 62 946

Rådgiver 1.-linjetjeneste Rørosregionen Næringshage
Erik Strickert
Epost: erik.strickert@roroshagen.no
Telefon: 926 96 020