Holtålen kommune har engasjert Rørosregionen Næringshage til å ta ansvaret for førstelinjetjenesten i Holtålen.
Dvs. at næringshagen skal gi råd til personer som vurderer å etablere næringsvirksomhet.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdering av forretningsidé
  • vurdering av markeder og målgrupper
  • formaliteter og lovmessige krav
  • finansieringsmuligheter
  • utvikling av forretningsplan
  • budsjettering og kalkyler
  • nettverksbygging
  • synlighet og markedsføring
  • spørsmål knyttet til bærekraft
  • næringsfaglig vurdering

De første 4 timene med rådgivning betales av Holtålen kommune og er gratis for deg som næringsdrivende eller nyetablerer.

Kontaktpersoner 1.-linjetjeneste for næring Holtålen kommune:

Enhetsleder kultur og næring Holtålen Kommune
Olve Morken
Epost: olve.morken@holtalen.kommune.no
Telefon: 950 66 677

Rådgiver 1.-linjetjeneste Rørosregionen Næringshage
Erik Strickert
Epost: erik.strickert@roroshagen.no
Telefon: 926 96 020