Kull 6 og 7

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 19 Fjelltraineer.

Bedriftene melder inn aktuelt kompetansebehov til Rørosregionen Næringshage som de trenger for å løse ordinære driftsoppgaver eller bestemte prosjektoppgaver. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Et ordinært Fjelltrainee-program går over to år hvor Fjelltraineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette kan imidlertid tilpasses bedriftenes og Fjelltraineens behov og ønsker.

De siste årene har vi gledelig sett en jevn økning i søkermassen til Fjelltrainee, og i 2016 ble det satt ny rekord på antall søkere, og for første gang i historien passerte vi 60 søkere til Fjelltrainee.