Etablererkurs på Røros våren 2016 går over tre samlinger med oppstart 31.mars. 

etablereroppl_FLYER_alle_host_2015_Page_1

 

 

 

 

 

 

Etablererkurs – samlinger:

Samling 1: torsdag 31.mars og fredag 1. april

Samling 2: tirsdag 19. april og onsdag 20. april

Samling 3: torsdag 26. mai og fredag 27. mai

På første samling er foretningsmodellen det viktigste elementet. Gjennom øvelser og forelesninger vil deltagerne få kunnskap om hva en forretningsmodell er, og hva den skal inneholde. Det vil bli jobbet med Osterwalders Canvas-modell.

Samling 2 vil i all hovedsak handle om økonomi knyttet opp mot deltagernes forretningside. Deltagerne vil her jobbe med egne budsjettmaler og få støtte og hjelp til å gjøre viktige beregninger for egen forretningside.

På siste samling vil deltagerne få pitchtrening og trening i å presentere egen forretningside. I tillegg skal deltagernes forretningsplaner ferdigstilles.

Etablereropplæringen i Trøndelag leveres på oppdrag av Innovasjon Norge, og skal gi alle anledning til å skaffe seg informasjon og kompetanse om etablering av egen virksomhet med utgangspunkt i egen forretningsidé.

Egenandel kr. 2000,-

Klikk her for å søke opptak

 

Kontaktperson
Bård Sundmoen Aas
Rørosregionen Næringshage
t: 905 59 465
baard@roroshagen.no